เกี่ยวกับเรา

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มผู้บริหารในวงการยา แพทย์และเภสัชกร ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อจัดหาและจำหน่ายยาสามัญสำเร็จรูปจากโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและร้านขายยาในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐบาลและของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ในปัจจุบันบริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปหลากหลายกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ยา อาทิ กลุ่มโรคกระดูกและข้อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มยาปฏิชีวนะ กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง และยากดภูมิคุ้มกัน 

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและความปลอดภัยของผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เลือกสรรและจัดจำหน่าย จึงได้มีการรับรองคุณภาพการผลิตในระดับประเทศ และระดับมาตรฐานสากล เช่น USFDA, UKMHRA, Australian TGA 

สินค้าแนะนำ

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

Engine by shopup.com